89 đoàn viên, sinh viên ưu tú tỉnh Bắc Ninh tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 19.06, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCi), Đảng ủy khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những đoàn viên, sinh viên ưu tú khóa V, năm 2024. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối, TS. Vũ Quang Khuê, Phó thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường cùng 89 học viên là đoàn viên, sinh viên ưu tú đang học tập tại một số trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, trong đó, có 87 học viên đến từ BCi.

Các đại biểu tham dự chương trình 

Tại buổi khai giảng, các học viên đã được quán triệt nội dung, kết hoạch học tập. Trong 05 ngày (từ ngày 19.06 đến 23.06), các học viên được chia sẻ những kiến thức cơ bản, ,cốt lõi về chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên…

Khóa học được tổ chức nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hung của dân tộc… từ đó hình thành ý thức tu tưỡng, rèn luyện cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

89 đòa viên, sinh viên ưu tú sẽ trở thành tân đảng viên tương lai
 

Hiện nay, việc tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó, các tổ chức cơ sở Đảng, trường học cần đổi mới phương thức hoạt động, gắn công tác đào tạo với hoạt động trải nghiệm thực tiễn; các đoàn viên, sinh viên ưu tú phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện, vươn lên trong học tập để có thể sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

BCi

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045