85 đoàn viên, sinh viên ưu tú tham gia chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 11,01, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Đảng ủy khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những đoàn viên, sinh viên ưu tú khóa I, năm 2024. Tham dự chương trình có đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thầy Nguyễn Đức Lưu, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường cùng 85 học viên là đoàn viên, sinh viên ưu tú đang học tập tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh.

Khai mạc chương trình Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trong 05 ngày (từ ngày 11 đến 16.01), các học viên được chia sẻ về Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Vietj Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam….

85 đoàn viên, sinh viên ưu tú tham gia khóa đào tạo

Hiện nay, việc tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó, các tổ chức cơ sở Đảng, trường học cần đổi mới phương thức hoạt động, gắn công tác đào tạo với hoạt động trải nghiệm thực tiễn; các đoàn viên, sinh viên ưu tú phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện, vươn lên trong học tập để có thể sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045