Tân sinh viên K12 háo hức lên đường tham gia khoá đào tạo An ninh quốc phòng

Sáng ngày 04.10 hơn 500 tân sinh viên hệ Cao đẳng K12 trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã có mặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh để tham gia khoá đào tạo Quốc phòng  an ninh.
Khóa đào tạo sẽ được thực hiện trong hai tuần với hai học phần: học phần 1:Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quốc phòng an ninh. Học phần 2: Quân sự chung, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Học viên khi vào học tập tại đây được biên chế theo đơn vị Quân đội, có sự quản lý theo phân cấp (từ cấp Tiểu đội, Trung đội, Đại đội). Học viên được tổ chức học tập, ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện theo tác phong, nề nếp Quân đội; thực hiện và chấp hành nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần theo Điều lệnh, điều lệ, nội quy, quy chế, quy định tại Trung tâm.

Các tân sinh viên háo hức trước giờ lên đường

Giáo dục Quốc phòng và An ninh là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục và đào tạo từ bậc Trung học phổ thông đến Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học. Môn học này có vị trí, vai trò quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Khóa đào tạo là hoạt động thực tiễn cho người học và trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để các em nhận thức đầy đủ hơn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chương trình còn giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, giúp các em trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, những kỹ năng quân sự cần thiết; đồng thời, giúp các em nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Dương

 

 

 

       

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045