Sinh viên ngành Công nghệ thông tin - kế toán doanh nghiệp K12 bảo vệ đồ án tốt nghiệp

BCi xin giới thiệu một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng K12 ngành Công nghệ thông tin và kế toán doanh nghiệp trong tháng 03.2024:

BCI

 

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045