Sinh viên K12 Khoa ĐIện - ĐIện tử bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Trong 02 ngày (06.03 và 11.03), khoa Điện - ĐIện tử đã tổ chức chương trình Bảo vệ đồ án tôt nghiệp cho sinh viên K12, chuyên ngành Điện Công nghiệp, Điện tử công nghiệp và Tự  động  hóa.

BCi giới thiệu một số hình ảnh tại chương trình:

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045