Một số hình ảnh tại Thi giảng nhà giáo GDNN và thi thiết kế bài giảng trực tuyến trên hệ thống LCMS ngày thứ 3

Thầy Đỗ Đức Dũng - Khoa Công nghệ Cơ khí

Thầy Nguyễn Duy Hưng - Khoa Điện - Điện tử

Thầy Nguyễn Hữu Thiết - Khoa Công nghệ Cơ khí

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045