Khoa Điện – Điện tử tổ chức tập huấn sản xuất học liệu số và thiết kế bài giảng số trên LCMS

Ngày 10.03 vừa qua, BCi đã tổ chức chương trinh tập huấn sản xuất học liệu số và thiết kế bài giảng số trên LCMS ((Learning content manager system) với sự tham dự của 100% đội ngũ giảng viên khoa Điện – Điện tử.

TS.Vũ Quang Khuê chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, TS.Vũ Quang Khuê – Phó hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ, hướng dẫn về cấu trúc bài giảng lý thuyết, tích hợp trên LCMS; quy trình duyệt giáo án trên hệ thống LCMS; khảo thí và đánh giá sinh viên trong công tác kiểm tra trên hệ thống LCMS; sản xuất học liệu, xây dựng bài giảng; quy trình giảng dạy, ứng dụng, chia sẻ bài giảng số; tổ chức thực hiện bài giảng mẫu trên LCMS...

100% giảng viên khoa Điện - Điện tử tham gia chương trình đào tạo

Hiện nay, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống, kinh tế, xã hội, giáo dục.... Trong bối cảnh  đó, bắt đầu từ năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã thực hiện lộ trình chuyển đổi số. Đến nay, sự chuyển đổi này đã bước sang các hoạt động chuyên sâu để hình thành mô hình trường học số (Digital College Campus). Trên lộ trình chuyển đổi, BCi đã chủ động đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về phương pháp sư phạm số, vừa giảng dạy trực tiếp vừa kết hợp với hướng dẫn kỹ năng nghề gián tiếp trên hệ thống LCM.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045