BCi khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Sáng ngày 02.07, Trường Cao đẳng Bắc Ninh (BCi) đã khai mạc chương trình Khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Tự động hóa công nghiệp. Theo kế hoạch, trong 05 ngày (từ ngày 02.07 đến ngày 06.07), BCi sẽ phối hợp với Viện đào tạo và Phát triển nhân lực tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Tự động hóa công nghiệp. Tham gia đánh giá là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định. Đoàn sẽ đánh giá các vấn đề liên quan đến tổng quan về chất lượng đào tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một cách khách quan, trung thực.

TS. Vũ Quang Khuê - Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu tại chương trình khai mạc

Trong thời gian làm việc, đoàn đánh giá sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng do trường cung cấp; tiến hành khảo sát cơ sở vật chất nhà trường; dự giờ nhằm đánh giá trực tiếp các bài giảng tích hợp và lý thuyết của giảng viên. Bên cạnh đó, đoàn cũng  thực hiện phỏng vấn Hội đồng trường, đảng ủy, BGH và cán bộ chủ chốt; phỏng vấn các trưởng, phó Khoa; nhà giáo; sinh viên đại diện; cựu sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp.

Trong những năm qua, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thường xuyên thực hiện tự đánh và đánh giá ngoài chương trình đào tạo bởi đoàn đánh giá độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, qua đó, nhà trường muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động và thương hiệu của trường; mở rộng cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế.

Đối với ngành Tự động hóa công nghiệp, từ năm học 2021-2022, với sự hợp tác chặt chẽ cùng Công ty TNHH Goertek Vina, BCi đã quyết tâm triển khai trương trình đào tạo 1+1+1, theo đó, sinh viên không chỉ học tại nhà trường mà còn được đạo tạo tại doanh nghiệp bởi các giảng viên doanh nghiệp đồng thời, các em đã thực hiện và bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại đây. Với chương trình đào tạo mang tính đột phá này, doanh nghiệp không đơn thuần chỉ phối hợp với nhà trường trong hoạt động đào tạo mà chính thức là chủ thể trong quá trình đào tạo. Sự đổi mới này đã giúp xóa bỏ khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp; sau khi tốt nghiệp, các em sinh viên nhanh chóng đi vào từng vị trí công việc, đáp ưng được yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng.

BCi

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045