Ngành nghề đào tạo

Ngành Kế toán doanh nghiệp

I. Giới thiệu.

Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Tuy là một trường Cao đẳng nhưng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã chứng tỏ được mình ở trình độ chuyên môn cho ngành kế toán trong rất nhiều năm qua. Sinh viên chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã được các tập đoàn, công ty lớn tuyển chọn như: Sam Sung, Hồng Hải…

Tại trường các sinh viên được đào tạo và thực hành tại các doanh nghiệp về chuyên ngành kế toán như:

-  Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

-  Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

-  Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

-  Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

- Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

- Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị

- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật

- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có cơ hội làm ở các vị trí chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng…

II. Thời gian đào tạo.

Hệ Cao đẳng: 2,5 năm

Hệ Trung cấp tốt nghiệp THPT: 1,5 năm.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045