Ngành nghề đào tạo

Ngành Công nghệ thông tin

I. Giới thiệu.

Công nghệ thông tin là một ngành ngày càng phát triển mạnh tại các nước phát triển và các nước đang phát triển. Bất cứ lĩnh vực nào cũng có sự hiện diện của công nghệ thông tin, từ giáo dục, y tế, ngân hàng, hàng không cho đến an ninh quốc phòng. Vì vậy, để vận hành, phát triển các hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin, đòi hỏi một nguồn nhân lực rất lớn và vẫn còn tiếp tục tăng trong nhiều năm tới.

Các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin được đào tạo các kỹ năng và tay nghề cụ thể như:

- Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

- Cài đặt - bảo trì máy tính;

- Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

- Tìm kiếm thông tin trên mạng Intern et phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

- Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

- Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

- Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

- Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp

- Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế chúng ta có thể thấy ngày một phát triển. Cho nên sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin có thể làm ở mọi lĩnh vực nhưtrong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: như: lập trình viên cho các công ty chuyên thiết kế phần mềm, lắp ráp, sửa chữa máy tính, quản trị hệ thống mạng và an ninh mạng…

II. Thời gian đào tạo.

Hệ Cao đẳng: 2,5 năm

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045