Chương trình đào tạo

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022-2023

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ-CĐCN ngày 22 tháng 8 năm 2022 của

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh)

 

TT

TÊN NGÀNH, NGHỀ

MÃ NGÀNH NGHỀ

GHI CHÚ

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

1

Điện tử công nghiệp

5520225

6520225

 

2

Điện công nghiệp

5520227

6520227

 

3

Tự động hóa công nghiệp

 

6520264

 

4

Cơ điện tử

 

6520263

 

5

Hàn

5520123

6520123

 

6

Cắt gọt kim loại

5520121

6520121

 

7

Công nghệ chế tạo máy

 

6510212

 

8

Công nghệ ô tô

5510216

6510216

 

9

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

6480202

 

10

Kế toán doanh nghiệp

 

6340302

 

11

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

 

 

12

Bảo trì và sửa chữa ô tô

5520159

 

 

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045