Ngành nghề đào tạo

Nghề quản trị mạng máy tính

Người quản trị mạng có nhiệm vụ cài đặt, hỗ trợ và quản lý mạng và hệ thống máy tính giúp thông tin luôn được lưu thông. Họ thực hiện và duy trì phần cứng và phần mềm mạng, khắc phục sự cố mạng và đảm bảo an ninh mạng, tính khả dụng và các tiêu chuẩn hiệu suất.

     Trong nền kinh tế mạnh như hiện nay, các công ty triển khai các công nghệ giao tiếp và mạng mới để tăng lợi thế cạnh tranh, dẫn đến nhu cầu về quản trị mạng được đào tạo và có bằng cấp tăng cao để cài đặt, bảo mật và tối ưu hóa hệ thống mới.

Các công việc hàng ngày và kỹ năng thị trường cần có của một quản trị viên:

Cấu hình và duy trì mạng máy tính nội bộ của công ty.

Quản lý các công cụ bảo mật mạng, ví dụ như tường lửa, hệ thống diệt virus và phát hiện xâm nhập.

Xác định, khắc phục sự cố, giải quyết và ghi lại các vấn đề kết nối và hiệu suất mạng.

Cài đặt và hỗ trợ điện thoại đường dây cứng và các thiết bị viễn thông nối mạng khác.

Giám sát hiệu suất mạng và tối ưu hóa mạng để có tốc độ và tính sẵn sàng tối ưu.

Cài đặt, cấu hình và duy trì phần cứng mạng, ví dụ, router và chuyển mạch Cisco.

Triển khai, cấu hình và nâng cấp phần mềm mạng, chẳng hạn như chương trình chuẩn đoán hoặc diệt virus doanh nghiệp.

Triển khai và duy trì các hệ thống sao lưu và khôi phục khẩn cấp cho các máy chủ mạng quan trọng.

Quản trị viên mạng có nhiệm vụ điều chỉnh quyền truy cập của người dùng vào các file nhạy cảm để bảo vệ chống lại vi phạm an ninh nội bộ.

Trong các công ty nhỏ hơn, quản trị viên mạng thường chịu trách nhiệm về hỗ trợ máy tính để bàn của người dùng cuối và bảo trì máy chủ cũng như các thiết bị được kết nối mạng khác.

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045