Ngành nghề đào tạo

Ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô

Ngành đào tạo:           BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

Trình độ đào tạo:        Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:       1,5 năm

Đối tượng đào tạo:      Người học đã tốt nghiệp THPT

Giới thiệu và mô tả chương trình

- Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các kiến thức và kỹ năng kỹ thuật để bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô.

- Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về cơ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện-điện tử, vật liệu cơ khí, dung sai đo lường, nguyên lý chi tiết máy, cấu tạo nguyên lý động cơ đốt trong, lý thuyết và kết cấu ô tô, các hệ thống trên ô tô, các thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô, qua ban hàn, nguội cơ bản, kỹ thuật bảo trì và sửa chữa ô tô. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng an ninh, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp.

- Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về  bảo trì và sửa chữa ô tô, có thể đảm nhận các công việc kỹ thuật tại các cơ sở lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô, các cơ sở sản xuất và kinh doanh về ô tô.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:    

          Về kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại động cơ đốt trong hiện đang được sử dụng trên xe ôtô, kết cấu và hoạt động của xe ô tô và các hệ thống trên xe ôtô, cũng như kiến thức về an toàn trong nghề nghiệp, các kiến thức xã hội, pháp luật.

- Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để sử lý, lập kế hoạch trong lĩnh vực chuyên ngành ô tô như bảo trì, sửa chữa, lắp ráp, nghiên cứu khoa học.

          Về kỹ năng:

- Lập kế hoạch, kiểm tra, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn, tiến hành các bước cần thiết để thực hiện một công việc trong nội dung sửa chữa ô tô.

- Giám sát kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật, thông số sửa chữa, lắp ráp.

- Thực hiện được các công việc trong công nghệ lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô.

- Sử dụng, vận hành thành thạo và an toàn các trang thiết bị đo kiểm trong chuyên ngành ô tô.

- Có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa ô tô.

- Có khả năng làm việc độc lập ở vị trí kỹ thuật viên trong phân xưởng, trạm bảo dưỡng, sửa chữa  ô tô hoặc ở đội thi công cơ giới.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm trong các cơ sở lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô.

- Có khả năng nghiên cứu cải tiến, phát triển trang thiết bị kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.

 

          Về thái độ:

Có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ hợp tác với đồng nghiệp trong công việc, có tác phong công nghiệp, có tính kỷ luật lao động cao, yêu ngành nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045