Chào hè 2019 - Chương trình ngoại khóa hoành tráng nhất đã được tổ chức