BCi trao chứng nhận "Sinh viên cộng đồng" và chứng chỉ "Kỹ năng mềm" cho sinh viên

Thông báo

Thông báo tuyển sinh Đại học (vừa học vừa làm)
Thông báo tuyển sinh Đại học (vừa học vừa làm)

Căn cứ thông báo tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên; Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và liên kết đào tạo năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo...