Sinh viên BCi tiếp tục gặt hái thành công tại Chung kết “Ý tưởng khởi nghiệp 2020”