Đối tác mới từ New York đã đến thăm và làm việc với BCI