Sinh viên BCi tham dự vòng Bán kết khu vực phía Bắc cuộc thi Startup kite 2020