Khai mạc Hội thi tay nghề cấp trường năm học 2019 - 2020