BCI tiếp tục đạt thành tích cao tại Hội thi thiết bị dạy học tự làm tỉnh Bắc Ninh năm 2019