Tuyển sinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  sư phạm dạy nghề
Điều kiện học tập và thực hành kỹ năng