Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGÀNH: HÀN (HÀN HƠI, HÀN INOX
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGÀNH: HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1 NGÀNH: HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TIG/MIG/MAG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGÀNH: PHAY CNC
Chương trình sơ cấp nghề: Tiện trên máy vạn năng - bậc 1
Chương trình đào tạo sơ cấp năm 2017
Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 2017
Chương trình đào tạo năm 2017
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045