Mục tiêu phát triển

       Xây dựng trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực. Một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước!

Trích: Đề án phát triển trường, 2010