Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ TT và Kế toán DN có thể làm gì khi tốt nghiệp?

23:59 | 21/04/2015

Hiện nay, Khoa kinh tế - Công nghệ thông tin trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Kế toán doanh nghiệp ở 3 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin có khả năng:

+ Tham mưu tư vấn, thực hiện các công việc trong lĩnh vực chuyên ngành như lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình hệ thống thông tin, lập dự án xây dựng các phần mềm ứng dụng.;

+ Làm kỹ thuật máy tính, quản trị mạng cho các cơ quan hành chính, quân đội, công an hoặc các doanh nghiệp và tư nhân khác;

+ Làm thiết kế Web, thiết kế đồ họa, quản trị các website cho các đơn vị và doanh nghiệp

+ Tham gia công tác tại các cơ quan trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực CNTT;

+ Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường TCCN hoặc tiểu học.

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp có khả năng:

-  Xây dựng được các mô hình chung về  tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau. Cụ thể về tổ chức chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán và tài chính,có kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có khả năng tự lập nghiệp.
-  Xây dựng được các mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp, lập chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và tổ chức kế toán quản trị, lập và phân tích báo cáo tài chính, tổng hợp các dự án, dữ liệu kế toán bằng chương trình phần mềm kế toán, tính toán qua các kỳ.

Thực hành trên phòng máy 

Hiện nay Khoa kinh tế đang xây dựng chương trình và sễ đưa vào đào tạo  kỹ năng cho một số loại hình trong hoạt động kinh tế cũng như hoạt dộng trong quá trình tổ chức doanh nghiệp,Kỹ năng tiếp thị, bán hàng kể cả các kỹ năng làm công tác thuế cho doanh nghiệp. Với hình thức đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo ngày, buổi học, tùy thuộc vào nhu cầu của người học. Khi xây dựng xong được sự Phê chuẩn của Lãnh đạo Nhà trường Khoa rất mong được sự phối hợp của các đơn vị Phòng, Khoa trong trường nhất là Phòng PR.

 

Địa chỉ lên hệ: Khoa Kinh tế - Công nghệ thông tin

  ĐT:02413856293 Email: kinhtecdnbn@gmail.com

Bài viết liên quan