Danh sách sinh viên BCi dự tuyển kỹ thuật viên công ty Samsung Bắc Ninh

15:31 | 05/07/2019
TT Họ tên Ngày, tháng Địa chỉ Chuyên ngành
1 Trịnh Trọng Phong 13/09/1998 Tiên Du Bắc Ninh Cắt gọt kim loại
2 Nguyễn Quang Dũng 26/12/1995 Lương Tài Bắc Ninh Công nghệ thông tin
3 Nguyễn Đình Khải 23/05/1998 Gia Bình Bắc Ninh Công nghệ thông tin
4 Nguyễn Quốc  Huy 25/03/1993 Thuận Thành Bắc Ninh Công nghệ thông tin
5 Ngô Văn Đông 01/12/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện công nghiệp
6 Nguyễn Văn Mạnh 23/11/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện công nghiệp
7 Nguyễn Văn An 31/08/1997 Quế Võ Bắc Ninh Điện công nghiệp
8 Nguyễn Huy Trung 13/04/1997 Yên Phong Bắc Ninh Điện công nghiệp
9 Nguyễn Đăng Quang 20/03/1997 Thuận Thành Bắc Ninh Điện công nghiệp
10 Vũ Tiến Đạt 07/11/1998 Thuận Thành Bắc Ninh Điện công nghiệp
11 Hà Duy Quang 29/07/1998 Thuận Thành Bắc Ninh Điện công nghiệp
12 Nguyễn Thường Nam   31/12/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện công nghiệp
13 Nguyễn Công Sơn 08/04/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện công nghiệp
14 Phạm Ngọc Hải 20/05/1998 Yên Thủy Hòa Bình Điện công nghiệp
15 Nguyễn Chính Sơn 24/09/1998 Yên Phong Bắc Ninh Điện công nghiệp
16 Nguyễn Bá  Biên 15/11/1998 Lương Tài Bắc Ninh Điện công nghiệp
17 Nguyễn Mạnh Tâm 10/07/1998 Từ Sơn Bắc Ninh Điện công nghiệp
18 Nguyễn Xuân Thăng 01/11/1998 TP Bắc Ninh Bắc Ninh Điện công nghiệp
19 Nguyễn Xuân Thăng 01/11/1998 Võ Cường Bắc Ninh Điện công nghiệp
20 Nguyễn Văn Quân 19/02/1997 Yên Phong Bắc Ninh Điện công nghiệp
21 Vũ Quang Nam 07/10/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện công nghiệp
22 Nguyễn Công Quang 29/07/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện công nghiệp
23 Lê Danh Nam 09/06/1998 Yên Phong Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
24 Nguyễn Anh 28/09/1998 Yên Phong Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
25 Nguyễn Trung Thành 19/01/1997 TP Bắc Ninh Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
26 Chu Đức Thế 11/05/1998 Hiệp Hòa Bắc Giang Điện tử công nghiệp
27 Nguyễn Tuấn Anh 31/10/1998 Tân Yên Bắc Giang Điện tử công nghiệp
28 Nguyễn Văn Hạnh 11/09/1998 Việt Yên Bắc Giang Điện tử công nghiệp
29 Nguyễn Đức Ngọc Tuân 20/02/1998 Từ Sơn Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
30 Ngô Văn Trí 21/05/1998 Từ Sơn Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
31 Trần Văn Bình 16/10/1998 Quế Võ Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
32 Nguyễn Văn Thành 24/03/1998 Quế Võ Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
33 Nguyễn Văn Dương 08/09/1998 Yên Phong Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
34 Nguyễn Tùng Anh 10/12/1992 TP Bắc Ninh Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
35 Hoàng Đức Giang 26/11/1990 Việt Yên Bắc Giang Điện tử công nghiệp
36 Hoàng Đình Mạnh 08/11/1998 Quế Võ Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
37 Trần Quang Hưng 21/02/1998 Yên Phong Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
38 Nguyễn Văn Minh 21/05/1998 Quế Võ Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
39 Lâm Đăng Sơn 15/02/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
40 Nguyễn Mậu Tuấn 31/07/1998 Tiên Du Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
41 Nông Văn Lộc 09/09/1998 Chi Lăng Lạng Sơn Điện tử công nghiệp
42 Nguyễn Văn Hiếu 01/07/1998 Gia Bình Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
43 Nguyễn Đắc Đạt 06/12/1997 Từ Sơn Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
44 Nguyễn Văn 15/02/1993 Quế Võ Bắc Ninh Điện tử công nghiệp
45 Nguyễn Trung Đức 12/12/1998 TP Bắc Ninh Bắc Ninh Điện tử công nghiệp

 

Bài viết liên quan