Danh mục Tài liệu, giáo trình trong thư viện điện tử

16:14 | 23/10/2012

Danh mục tài liệu giáo trình Thư viện điện tử

I. Khối nghề Cơ khí - Động lực:

TT

Tên giáo trình

Nhà xuất bản/tác giả

1

Giáo trình Điện Kỹ thuật

NXB Giáo dục năm 2002

2

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

NXB giáo dục- 2002/Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy

3

Giáo trình Khí cụ điện

NXB Đại học Quốc gia TP HCM năm 2003

4

Giáo trình Kỹ thuật Điện tử

NXB Giáo dục năm 1993

5

Giáo trình Linh kiện bán dẫn

NXB Đại học Quốc gia TP HCM năm 2006

6

Giáo trình môn học An toàn lao động

Tổng cục dạy nghề ban hành

7

Giáo trình môn học Cơ học ứng dụng

NXB Giáo dục năm 1999

8

Giáo trình môn học Cơ kỹ thuật

Tổng cục dạy nghề ban hành

9

Giáo trình môn học Cơ kỹ thuật

NXB Giáo dục năm 2002

10

Giáo trình môn học Điện tử cơ bản

Tổng cục dạy nghề ban hành

11

Giáo trình môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

Tổng cục dạy nghề ban hành

12

Giáo trình môn học Vật liệu cơ khí

Tổng cục dạy nghề ban hành

13

Giáo trình môn học Vẽ Kỹ thuật

Tổng cục dạy nghề ban hành

14

Giáo trình vẽ kỹ thuật

Nhà Xuất bản Giáo dục, 2002/Trần hữu Quế-Nguyễn văn Tuấn

15

Giáo trình cấu tạo ô tô

NXB Giao thông vận tải 1998

16

Giáo trình động cơ xăng và động cơ diesel

Nhà xuất bản Nông nghiệp- 1981

17

Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô và máy nổ

NXB GD năm 2002/ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính

18

Giáo trình mô đun Thực hành Hàn

Tổng cục dạy nghề ban hành

19

Giáo trình mô đun Thực hành nguội

Tổng cục dạy nghề ban hành

20

Giáo trình môn học Autocad

Tổng cục dạy nghề ban hành

21

Giáo trình môn học Công nghệ khí nén thủy lực ứng dụng

Tổng cục dạy nghề ban hành

22

Giáo trình môn học Nhiệt kỹ thuật

Tổng cục dạy nghề ban hành.

23

Giáo trình môn học Tổ chức và quản lý sản xuất

Tổng cục dạy nghề ban hành

24

Giáo trình Nhiệt kỹ thuật

NXB Giáo dục năm 2006

25

Giáo trình kỹ thuật nguội

Nhà xuất bản giáo dục - 2007

26

Giáo trình hệ thống điều khiển bằng khí nén

NXB Giáo dục- 1998.

27

Giáo trình công nghệ khí nén

NXb Khoa học kỹ thuật- 2000

28

Giáo trình thuỷ lực đại cương

NXB Giáodục-1995

29

Giáo trình Nhiệt kỹ thuật

NXB Giáo dục năm 2006

30

Giáo trình Động cơ ô tô

NXB ĐH Quốc gia TP HCM năm 2001

31

Giáo trình Hệ thống điện động cơ ô tô

NXB ĐHQG TP HCM năm 2004

32

Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô

NXB Giao thông vận tải năm 2003

II. Công nghệ thông tin

 

TT

Tên giáo trình tham khảo

Tác giả - NXB - Năm xuất bản

1

Giáo trình Cấu trúc máy tính

Tống Văn Ôn - Lao động xã hội 2004

2

Giáo trình dịch vụ mạng Windows 2003

Tiêu Đông Nhơn - Đại học Quốc gia TPHCM 2006

3

Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Xuân Thực, Lê Văn Thái - Giáo dục 2005

4

Giáo Trình Lắp Ráp & Cài Đặt Máy Vi Tính

Trần Thành Trí, Tiêu Đông Nhơn, Hồ Viết Quang Thạch, Cao Hoàng Anh Tuấn - Đại Học Quốc Gia TPHCM 2008

5

Giáo trình mạng máy tính

Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi - Đại học Cần Thơ 2005

6

Giáo trình Mạng máy tính và các hệ thống mở

Giáo dục 2002

7

Giáo trình môn lập trình C

Lê Mạnh Thạch - Giáo dục 2000

8

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C và C++

GTVT 1995

9

Giáo Trình Photoshop

Nguyễn Thị Minh Hằng, Trần Văn Tài - HĐ Quốc Gia TPHCM 2008

10

Giáo trình SQL Server 2008

Nguyễn Thiên Bằng - Lao Động & Xã Hội 2007

11

Giáo trình Triển khai hệ thống mạng

Trần Văn Thành - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2006.

III. Nghề Điện - Điện tử

 

TT

Tên giáo trình tham khảo

Nhà xuất bản/ tác giả

1

Giáo trình cảm biến  

Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001

2

Giáo trình kĩ thuật xung – số,

NXB Giáo dục, Vụ giáo dục chuyên nghiệp 8/2004.

3

Giáo trình kỹ thuật điện đại cương

Đặng Văn Đào, Phan Ngọc Bích

 

TT

Tên tài liệu tham khảo

Nhà xuất bản/ tác giả

1

Điện tử công suất.

Nguyễn Bính NXB Khoa học kỹ thuật 2005

2

Điều khiển logic lập trình PLC

Tăng Văn Mùi(biên dịch) – NXB Thống kê – 2006.

3

Kĩ thuật điện tử, Electronic Technology

NXB Khoa học - Xã hội, Hà Nội, 2001

4

Kỹ thuật điện tử 1

Nguyễn  Kim Giao – Lê Xuân Thế– NXB Giáo dục – Hà Nội – 2003

5

kỹ thuật vi xử lý

Văn Thế Minh- Trường ĐHSPKT TP HCM

6

Kỹ thuật xung số

 NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004

7

Mạch điện tử trong công nghiệp,

NXB Tổng hợp TP.HCM, 2003

 

Bài viết liên quan