Khoa Khoa học - Kinh tế - Công nghệ thông tin

8:57 | 29/11/2012

   I. Chức năng nhiệm vụ

Là 1 trong 10 phòng khoa dưới sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường, có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giáo viên và HSSV của khoa.

Khoa Khoa học - Kinh tế - CNTT, là một trong 10 phòng, khoa trong trường, được thành lập tháng 10 năm 2010 trên cơ sở là khoa Lý thuyết cơ sở trước đây.

 “Muốn có trò giỏi phải có thày giỏi”, Khoa Khoa học cơ bản rất tự hào với đội ngũ giảng viên có trình độ Thạc sỹ, Cử nhân. Giảng viên trong Khoa luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo. Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo viên, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo;

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học trong chương trình đào tạo của khoa.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

-  Khoa chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học thuộc chương trình mà khoa quản lý trong kế hoạch giảng dạy chung của khoa, của trường;

-  Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo do trường giao;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký danh hiệu thi đua, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thông tin và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường; chủ động tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, làm ra các phần mềm có tính ứng dụng cao dành cho sinh viên học tập;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa; định kỳ đánh giá CBGV của Khoa thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy; mỗi tuần Khoa họp một lần, họp đột xuất khi cần thiết.

II. Cơ cấu tổ chức

Quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Khoa là đồng chí Trưởng khoa Cô giáo Nguyễn Thị Như Hoa.

Khoa quản ký và chịu trách nhiệm đào tạo 2 chuyên ngành.

1. Kế toán doanh nghiệp.

2. Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).

3. Khoa tổ chức Đào tạo các Môn học chung (Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, GD QP-AN, Tin học, Ngoại ngữ);

- Ngoài 09 giáo viên cơ hữu, khoa còn có một số giáo viên ở đơn vị khác trong trường giảng dạy một số MH,MĐ cho 2 chuyên ngành trên .

- Chất lượng đội ngũ cán bộ,giảng viên,giáo viên: Khoa Khoa học - Kinh tế - Công nghệ thông tin có 09 giáo viên, trong đó có 03 giảng viên trình độ thạc sỹ, 03 giáo viên trình độ Kỹ sư, 02 giáo viên trình độ cử nhân trong đó có 01 đồng chí đang theo học cao học.

- Về tổ chức Đảng, đoàn thể: Với 09 giáo viên, Khoa có 05 đồng chí là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Kinh tế - Khoa học cơ bản. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường để Khoa kết hợp với Khoa Khoa học cơ bản ghép thành một tổ công đoàn hoạt động và sinh hoạt dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH, Công đoàn trường.

- Về tổ chức Đoàn thanh niên: Các đồng chí trong Khoa là những giáo viên trẻ đang trong tuổi Đoàn rất tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn cán bộ giáo viên, trong đó có 02 đồng chí tham gia Ban chấp hành đoàn trường. Mọi hoạt động do Ban chấp hành đoàn trường phát động và tổ chức.

 2. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

- Khoa Khoa học cơ bản có nhiệm vụ tham gia tổ chức thực hiện giảng dạy, tổ chức điều hành các môn học chung các lớp hệ cao đẳng, trung cấp bao gồm: Chính trị, pháp luật, anh văn căn bản, anh văn chuyên ngành, tin học căn bản các lớp không chuyên, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng; các môn học văn hóa theo nhóm ngành đào tạo gồm: toán học, vật lý, hóa học, văn học, lịch sử, địa lý và sinh học của các khoa điện- điện tử, công nghệ cơ khí, công nghệ ô tô, kinh tế- công nghệ thông tin.

- Quản lý điểm các môn học chung, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp như: thi tốt nghiệp môn chính trị.

- Các thành viên trong Khoa đã phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng giảng dạy. Các giáo viên trong khoa thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của mình và giúp đỡ đồng nghiệp bằng những buổi dự giờ, thao giảng. Đến nay Khoa Khoa học cơ bản đã có 01giáo viên có trình độ thạc sỹ và 01 giáo viên đang tham gia học chương trình cao học.

Ngoài nhiệm vụ chính về giảng dạy, khoa Khoa học cơ bản còn có các nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy cho cán bộ, giáo viên trong khoa, công tác giáo viên chủ nhiệm theo sự phân công của nhà trường;

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động ngoại khóa.

- Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn học chung, các môn học văn hóa ở các cấp trình độ của các loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Nhà trường phê duyệt. Bên cạnh đó, khoa còn chỉ đạo việc xây dựng đề cương chi tiết các môn học do khoa tổ chức giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.
- Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho học sinh, sinh viên trong các giờ giảng của mỗi giáo viên lên lớp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và sinh viên - học sinh trong trường.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.
- Phối hợp với các phòng, khoa chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
- Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong khoa.
- Đề xuất mua sắm, quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả  trang thiết bị dạy nghề hàng năm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng do khoa quản lý.

- Đề xuất tuyển dụng, sử dụng cán bộ, giáo viên thuộc khoa để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường.

3. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Như Hoa

Trưởng Khoa 

Cử nhân

2

Nguyễn Xuân Hà Phó trưởng khoa Cử nhân

3

Hoàng Thành Đức Giáo viên Thạc sĩ

4

Nguyễn Thị Phương Giáo viên Cử nhân

5

Nguyễn Mạnh Thùy Giáo viên Cử nhân

6

Vũ Thị Tâm Giáo viên Cử nhân

7

Nguyễn Thanh Thùy Giáo viên Thạc sĩ

8

Đỗ Thị Lợi Giáo Viên Thạc sĩ
9 Phạm Thị Xuân Giáo viên Kỹ Sư

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan