Điện tử công nghiệp

11:09 | 09/09/2019

TÊN NGHỀ:ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Nghề Điện tử công nghiệp là nghề thực hiện các nhiệm vụ thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tửtrong sản xuất công nghiệp.

Các vị trí công việc của nghề điện tử công nghiệp bao gồm: Quản lý bộ phận thiết kế; Kỹ thuật viên (KTV) thiết kế hệ thống điện tử; KTV thiết kế phần mềm; KTV thiết kế phần cứng; Quản lý bộ phận bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa; KTV sửa chữa hệ thống điều khiển điện - điện tử; Kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện - điện tử; Công nhân lắp ráp mạch điện tử.

Quản lý bộ phận thiết kế: Là những người tư vấn và đưa ra các giải pháp thiết kế, định hướng công việc và sản phẩm tương lai. Giám sát, kiểm tra các hoạt động của bộ phận thiết kế.

KTV thiết kế hệ thống điều khiển: Chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu để từ đó có thể thiết kế, lắp đặt,vận hành, chạy thử các mạch điều khiển tuần tự, hệ thống điều khiển và mạng truyền thông công nghiệp.

KTV thiết kế phần mềm: Chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu để từ đó có thể thiết kế, lập trình, mô phỏng, mạch điện tử. các hệ thống điều khiển và mạng truyền thông công nghiệp.

KTV thiết kế phần cứng: Chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu để từ đó có thể thiết kế, chế tạo, vận hành, chạy thử mạch điện tử. các hệ thống điều khiển và mạng truyền thông công nghiệp.

Quản lý bộ phận bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa: Là những người tư vấn và đưa ra các giải pháp về bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa. Có khả năng định hướng công việc, giám sát, kiểm tra các hoạt động của phận bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa.

KTV sửa chữa hệ thống điều khiển điện -điện tử: Chịu trách nhiệm xác định nguyên nhân gây ra hư hỏng, sửa chữa khắc phục và hiệu chỉnh các thông số của các mạch điện tử và các hệ  thống điều khiển và mạng truyền thông công nghiệp

KTV bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều khiểnđiện - điện tử: Chịu trách nhiệm xác định nguyên nhân gây ra hư hỏng, hiệu chỉnh các thông số của các mạch điện tửvà của các hệ  thống điều khiển và mạng truyền thông công nghiệp.

Công nhân lắp ráp mạch điện tử:Chịu trách nhiệm đọc, phân tích, chuẩn bị vật tư vật liệu lắp ráp, chạy thử và hoàn thiện mạch điện tử và hệ thống điều khiển và mạng truyền thông công nghiệp.