Đào tạo

Điện công nghiệp
Điện tử công nghiệp
Ngành Quản trị mạng máy tính
Ngành Thương mại điện tử
Ngành Công nghệ chế tạo máy
Ngành chăm sóc sắc đẹp
Ngành bảo trì và sửa chữa Ôtô
Giới thiệu các ngành/nghề đào tạo
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN