ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

1. HÃY KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

*
*
--
*

2. ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

*

3. ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ

*
*

4. MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2020 VÀ CÁC THÔNG TIN NGÀNH NGHỀ:

Tải về tại đây: Download