Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

8:54 | 25/02/2016

1. Đối tượng tuyển sinh:

* Cán bộ, giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề chưa có Chứng chỉ sư phạm dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

* Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và

các đối tượng khác có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề.

2. Thời gian đào tạo:

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề:1,5÷ 2 tháng;

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ TCN, CĐN:2,5÷ 3 tháng.

- Sau khóa học: Học viên tốt nghiệp được cấp“Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề” hoặc“Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề” theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Hình thức đào tạo: Trong giờ hoặc ngoài giờ hành chính.

4. Địa điểm học:Tại trường Cao đẳng nghề Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Ninh hoặc tại các cơ sở liên kết hoặc tại địa phương.

5. Kinh phí đào tạo:

* 1.400.000đ/khóa học/01 học viên: Đối với học viên học Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

* 1.000.000/khóa học/01 học viên:Đối với học viên học Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề.

 (Nếu lớp học đặt tại địa phương hoặc các cơ sở đào tạo liên kết thì mức thu học phí theo thỏa thuận).

6. Hồ sơ học viên:

* Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu của Nhà trường.

* Thời gian bán hồ sơ: Liên tục các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ).

* Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Khoa Sư phạm dạy nghề, Trường Cao đẳng nghề Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241.3.855477,  0982 639101

                        Email: suphamdaynghe.bvcet@gmail.com

                        Website: www.bvcet.edu.vn

Bài viết liên quan