Chương trình thăm quan doanh nghiệp của sinh viên K9

13:28 | 28/08/2018

Hôm nay sinh viên K9 trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCI) bắt đầu chuyến thăm doanh nghiệp đầu tiên kéo dài từ ngày 28/08 hết ngày 06/09.

(Ảnh PR)

(Ảnh PR)

(Ảnh PR)

Thăm quan doanh nghiệp đầu khóa giúp các sinh viên BCI hiểu được nguyên tắc làm việc tại các doanh nghiệp, quy trình hoạt động, vận hành của dây truyền sản xuất, đồng thời bước đầu cho các em hình dung được một phần công việc của mình trong tương lai, giúp các em xác định lại những định hướng ban đầu trong việc chọn ngành nghề tại BCI.

(Ảnh PR)

Kết thúc quá trình thăm quan các sinh viên được trao đổi với các chuyên gia về những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh về máy móc, dây truyền sản xuất.

Q-Thanh PR

Bài viết liên quan