Báo cáo tổng hợp công tác chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Báo cáo tổng hợp công tác chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Tải tài liệu tại đây!

Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045