Thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học năm 2016

10:27 | 31/03/2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016

(Hệ vừa làm vừa học)

 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên liên kết với trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh thực hiện tuyển sinh đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 như sau:

1.     Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 Học viên

2.     Ngành đào tạo:Công nghệ kỹ thuật Điện; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Điện tử; Công nghệ Cơ khí.

3.     Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo:

Học viên đã tốt nghiệp cùng chuyên ngành hoặc tương đương trình độ:

- Cao đẳng chuyên nghiệp; Cao đẳng nghề: học 02 năm

- Trung cấp chuyên nghiệp; Trung cấp nghề; Công nhân kỹ thuật: học 03 năm

Kết thúc khoá học các học viên được cấp bằng Kỹ sư

   4. Thời gian thi tuyển:Tháng 6 và 9 năm 2016

   5. Địa điểm học tập:Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh.

6.     Hồ sơ dự thi:Bán tại Phòng Đào tạo- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241.3827.974.

Email: cdnbn1982@gmail.com,

Website: www.bvcet.edu.vn

Bài viết liên quan