Khải giảng lớp Giáo dục Quốc phòng K12

14:51 | 11/09/2018

Sáng ngày 11/09, tại trường Đại học thể dục thể thao, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh long trọng tổ chức Lễ khai giảng chương trình Giáo dục quốc phòng an ninh cho học viên khóa 12. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh có gần 400 sinh viên tham gia khóa đào tạo này. Buổi lễ có sự tham dự có thạc sĩ Nguyễn Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh cùng đoàn đại biểu, NGƯT.GSTS Nguyễn Đại Dương Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

(Ảnh PR)

(Ảnh PR)

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình đất nước và khu vực còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch vẫn không ngừng phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta. Do vậy, công tác quốc phòng an ninh luôn được Đảng và nhà nước coi trọng, đặt lên hàng đầu, trong đó học sinh – sinh viên là một trong những đối tượng cần được quan tâm đặc biệt. Giáo dục quốc phòng an ninh nhằm giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước; niềm tự hào dân tộc; đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, giúp các em nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

(Ảnh PR)

(Ảnh PR)

(Ảnh PR)

(Ảnh PR)

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo sẽ kéo dài 2 tuần. Trong thời gian này, học viên sẽ học tập, sinh hoạt tại Trung tâm; thực hiện và chấp hành nghiêm các nội quy đã quy định.

Q. Thanh - PR

Bài viết liên quan