BCI tổ chức nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019

14:42 | 30/03/2019

Trong ngày 29.03, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Th.s Nguyễn Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng,  trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm, đề tài khoa học cấp trường năm 2019.

Thiết bị tự đào tạo tự làm của khoa Công nghệ cơ khí

Trong năm 2019 trường Cao đẳng công nghiệp có 8 thiết bị đào tạo tự làm và 5 đề  đề tài khoa học được nghiên cứu. Theo đánh giá từ Hội đồng khoa học, các thiết bị đào tạo tự làm đã thể hiện được sự dáng tạo và có tính ứng dụng thực tế cao trong hoạt động dạy học.

Thiết bị đào tạo tự  làm của khoa Điện  - ĐIện tử

Về các đề tài nghiên cứu cũng nhận được đánh giá cao từ Hội đồng khoa học. Cụ thể: cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng phù hợp, cụ thể; số liệu, tư liệu được cập nhật mới, có nguồn gốc rõ ràng, đạt độ tin cậy cao. Các đề tài khoa học đã phát hiện ra những vấn đề mới, tạo ra hệ thống dữ liệu mới có giá trị khoa học và thực tiễn; đóng góp vào việc phát triển lý thuyết, lý luận hiện có và áp dụng vào thực tiễn.

 Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học của đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Do đó, trong những năm qua,  nghiên cứu khoa học luôn được nhà trường quan tâm, đầu tư và được xác định là nhiệm vụ của mỗi giáo viên.

Hoàng Dương

Bài viết liên quan