Thông báo làm thẻ thư viện năm học 2013-2014

16:37 | 09/12/2013

THÔNG BÁO

V/v Làm thẻ thư viện cho HSSV năm học 2013-2014

Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-CĐN ngày 29 tháng 12 năm 2011 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh;

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham khảo tài liệu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của trường;

Phòng Đào tạo thông báo về việc làm Thẻ Thư viện cho HSSV năm học 2013 - 2014 như sau:

Học sinh sinh viên có nhu cầu làm thẻ thư viện nộp 01 ảnh 3x4 cm (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, lớp) và đăng ký làm thẻ Thư viện với giáo viên chủ nhiệm (theo mẫu đính kèm) hoặc tại Thư viện. (Tầng 4 Dãy nhà A).

Thời gian:  HSSV gửi bản đăng ký trước ngày 10/12/2013

Trên đây là thông báo về việc làm thẻ thư viện cho HSSV năm học 2013-2014. Đề nghị phòng CTHSSV, tổ cộng tác viên thư viện phối hợp với cán bộ Thư viện nhà trường triển khai thông báo này tới HSSV và đăng ký làm thẻ thư viện cho HSSV của lớp mình chủ nhiệm./.

 

Nơi nhận:

-          BGH;

-          Phòng CTHSSV, Tổ CTVTV;

-          Lưu: ĐT, TV.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan