Danh mục mã nghề trình độ cao đẳng

10:41 | 13/09/2013

Mã các cấp

Tên gọi

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

50

 

 

 

Trình độ cao đẳng nghề

 

 

504802

 

Công nghệ thông tin

 

 

 

50480201

Tin học văn phòng

 

 

 

50480211

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

 

 

 

Khác

 

5051

 

 

Công nghệ kỹ thuật

 

 

505102

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

 

50510201

Cắt gọt kim loại

 

 

 

50510203

Hàn

 

 

 

50510209

Lắp đặt thiết bị cơ khí

 

 

 

50510222

Công nghệ ô tô

 

 

505103

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

 

50510301

Điện dân dụng

 

 

 

50510302

Điện công nghiệp

 

 

 

50510310

Sửa chữa thiết bị tự động hoá

 

 

 

50510312

Lắp đặt thiết bị điện

 

 

 

50510316

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

 

 

 

50510329

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 

Bài viết liên quan